Wij denken dat dit ook jullie wel interesseert. Ook recente toppers of promoties worden hier gepost.

Marleen Comhair schenkt u dit artikel: Voorkom dat uw buitenlandse huizenjacht een nachtmerrie wordt

,
marleencomhair@icloud.com schenkt u dit artikel: Voorkom dat uw buitenlandse huizenjacht een nachtmerrie wordt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

Beste lezer,
Als abonnee van De Tijd, doet Marleen Comhair u dit artikel cadeau. U kunt het volledig gratis lezen. Veel leesplezier!
 
  Overzicht dat je moet gelezen hebben … deze auteurs hebben blijkbaar onze Opendeur ook bezocht 😉
Voorkom dat uw buitenlandse huizenjacht een nachtmerrie wordt

Voorkom dat uw buitenlandse huizenjacht een nachtmerrie wordt

Vindt u tijdens de zomer dat gedroomde huis of appartement in het buitenland? In de roes van de vakantiesfeer moet u ook rationele afwegingen maken, al mag dat bij een goed glas wijn. Lees meer

Bekijk het meest recente nieuws  >

Volg De Tijd
Facebook  Twitter  LinkedIn  YouTube

Download onze apps
Apple App Store  Google Play Store

Dit bericht is automatisch verzonden als een service voor abonnees van De Tijd. 

Algemene voorwaarden Privacy

 

Zag u deze ook in De Tijd vandaag?

,

De Tijd vandaag …

 

 

Gemiddeld zetten elke dag 25 Belgen hun handtekening op een aankoopakte voor vastgoed buiten de landsgrenzen.

 

Spaanse zon

De nieuwe kopers hebben een uitgesproken voorkeur voor Spanje, inclusief de Balearen en de Canarische eilanden. 39 procent van de aankopen in 2022 gebeurde in het land van de tapas en stierengevechten.

40 procent van de aankopen in Spanje gebeurt aan de Costa Blanca.

Daar heb je voor zowat 175.000 euro een nieuwbouwappartement met twee slaapkamers op wandelafstand van de kust. 
Een nieuwbouwvilla aan de Costa Blanca Noord met een privézwembad op wandelafstand van zee kost 750.000 à 800.000 euro. 
Ligt die villa op 10 tot 15 minuten met de wagen van de kust, dan is dat vanaf 350.000 euro’, zegt De Vijt. 


’20 procent van de kopers kiest voor de Costa del Sol, waar de prijzen bijna het dubbele zijn. 
Tenerife en Murcia zijn elk goed voor zowat 10 procent van de aankopen.’


De essentie

  • In 2022 kochten 9.024 Belgische belastingplichtigen een vakantieverblijf of woning in het buitenland.
  • De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 288.592 euro.
  • 39 procent van de aankopen gebeurde in Spanje.

Voor meer info mag je ons altijd geheel vrijblijvend contacteren.

Marleen Comhair 0473925330 of 0494583161

 

PETRA DE ROUCK 

Vandaag om 01:15

 

200.000 Belgen hebben vastgoed in het buitenland

Uit De TIJD – Netto 23 juni 2023.      PETRA DE ROUCK 

 

Gemiddeld zetten elke dag 25 Belgen hun handtekening op een aankoopakte voor vastgoed buiten de landsgrenzen.

 

9.024 Belgische belastingplichtigen kochten vorig jaar een vakantieverblijf of een woning in het buitenland. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 288.592 euro. De mediaan – de middelste waarde van alle aankopen – ligt aanzienlijk lager, op zowat 180.000 euro, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën die De Tijd opvroeg. Het aantal verkopers was veel beperkter: 1.961 eigendommen werden in 2022 van de hand gedaan.

 

De nieuwe kopers hebben een uitgesproken voorkeur voor Spanje. ©Â© Zoonar.com/Aleksandrs Tihonovs

 

In totaal hebben 200.546 Belgische belastingplichtigen een optrekje buiten de landsgrenzen. 23.571 van de eigenaars bezitten meerdere vakantieverblijven en woningen in het buitenland. 17.101 multibezitters hebben twee eigendommen, 3.719 drie en 1.346 vier. Een selecte groep houdt een patrimonium in het buitenland aan: 199 eigenaars bezitten meer dan tien eigendommen, 2 eigenaars hebben er meer dan 100.

De cijfers slaan op het aantal belastingplichtigen dat de volle eigendom of het vruchtgebruik bezit van een woongelegenheid of vakantieverblijf. Koppels die samen eigenaar zijn, tellen voor twee. Blote eigenaars worden niet geteld. Ook afzonderlijke garages, bergplaatsen en ongebouwde terreinen worden buiten beschouwing gelaten.

 

De essentie

  • In 2022 kochten 9.024 Belgische belastingplichtigen een vakantieverblijf of woning in het buitenland.
  • De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 288.592 euro.
  • 39 procent van de aankopen gebeurde in Spanje.

Spaanse zon

De nieuwe kopers hebben een uitgesproken voorkeur voor Spanje, inclusief de Balearen en de Canarische eilanden. 39 procent van de aankopen in 2022 gebeurde in het land van de tapas en stierengevechten. Het nummer twee Frankrijk tekent voor net geen kwart van de aankopen.

 

 

‘40 procent van de aankopen in Spanje gebeurt aan de Costa Blanca. Daar heb je voor zowat 175.000 euro een nieuwbouwappartement met twee slaapkamers op wandelafstand van de kust. Een nieuwbouwvilla aan de Costa Blanca Noord met een privézwembad op wandelafstand van zee kost 750.000 à 800.000 euro. Ligt die villa op 10 tot 15 minuten met de wagen van de kust, dan is dat vanaf 350.000 euro’, zegt De Vijt.

’20 procent van de kopers kiest voor de Costa del Sol, waar de prijzen bijna het dubbele zijn.

Tenerife en Murcia zijn elk goed voor zowat 10 procent van de aankopen.’

 

Wordt gekeken naar alle eigenaars met vastgoed in het buitenland, dan is Frankrijk het topland. 81.291 Franse eigendommen zijn in handen van Belgische belastingplichtigen, goed voor 27,9 procent van de buitenlandse eigendommen. Spanje staat op nummer twee, met 73.862 Belgische eigenaars (25,4%). Daarna volgen Italië (14,2%), Nederland (9,7 %) en Portugal (3,8 %).

 

 

Verplichte aangifte

Het is voor het eerst dat er jaarcijfers zijn over het aantal aan- en verkopen. Sinds 2021 zijn kopers verplicht de aankoop van buitenlands vastgoed te melden bij de Belgische fiscus. Op basis van de verstrekte informatie wordt een kadastraal inkomen berekend. Wie geen of niet tijdig aangifte doet van buitenlands vastgoed, riskeert een boete. De fiscus heeft nog geen boetes opgelegd.

De aangifteplicht is er niet voor vennootschappen. Buitenlands vastgoed in de handen van vennootschappen zit dus niet in deze cijfers.

 

 

San Miguel de Salinas

lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Florufete.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3hGh0daN218hQMHk-n0rp63j-9rqJAi4VKw6SCZD87UuFZYaEdgpL52wg&h=AT1hkFr3uTgXUolkRWTkZluRml7g1qN1W94EsAi03TRr_GjjPvN-pzPADb73l3F31ABA…

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Marleen Comhair
0032 473925330
Specialist Buitenlands Vastgoed Spanje – Costa Blanca – Costa Calida
Www.masainternational.be

EEN HUIS IN SPANJE : WAT MOET U WETEN ?

Een huis in Spanje: Wat moet u weten?
Aan de persoon, die zijn huis wil verkopen moet U een kopie van zijn escritura (=eigendomsakte) vragen, waarin de naam van de eigenaar, het officiële adres en het registratienummer van het onroerend goed staan vermeld, zoals deze zijn ingeschreven bij het registro de propiedad (=onroerendgoedregister). Het is raadzaam deze kopie van de escritura (= copia simple) aan een juridisch adviseur (bijvoorbeeld uw advocaat of uw gestor) te geven en hem te vragen deze gege­vens op juistheid in het registro en bij het catastro te onder­zoeken. De advocaat zal dan het registro de propiedad en het catastro aanschrijven en om een nota simple vragen. De instan­ties zullen dan alle details verstrek­ken inzake het onroerend goed, zoals de grenzen van het per­ceel, de huidige eigenaar, mede-eigena­ren, hypothe­ken, schulden, beslagen en of de plusvalia, overdrac­htsbelas­ting, en andere belastin­gen betaald zijn.

Dit eerste kadastrale onderzoek moet ruim voor de definitieve onroerend goed transactie plaats vinden teneinde problemen in een later stadium te voorkomen. Is alles in orde dan kunt u met de verkoper in zee gaan en alle andere details met hem bespre­ken, zoals de betaling van de locale en nog lopende belas­tingen, oude en onbe­taalde telefoon-, energie- en andere rekenin­gen en de uitein­delijke vraag­prijs.

Privé- contract / Contrato privado de compraventa

Alvorens in aanwezigheid van een notaris de koopakte te tekenen, onderte­kenen de koper en de verkoper meestal eerst een privé-contract (= contra­to privado de compraventa) met de verkoper of zijn makelaar. Het is ook mogelijk om deze fase over te slaan en gelijk de escritura bij de notaris te ondertekenen. Wanneer u echter een deposito vooruit betaalt dan dient men echter wel eerst een privé-contract op te maken en te onderteke­nen. U kunt ook een soort reserveringscontract tekenen, waarbij u een klein deposito aanbe­taalt (ca. € 300,– tot € 600,–), waarmee u een bepaal­d recht heeft om het betreffende onroerend goed binnen 30 dagen te kopen. In de meeste gevallen bent u dit deposito kwijt, wan­neer u afziet van een definitieve koop.

U heeft ook de mogelijkheid om een optiecontract (= contrato de opción de compra) te tekenen. Dit is geen bindend koop­con­tract, maar u dient doorgaans wel een aanbetaling te doen van 10 % van de koopsom van de woning. De aanbetaling bent u kwijt wanneer u niet binnen de afgespro­ken termijn tot aankoop over­gaat.

De notariële akte van eigendom / escritura publica de compraventa

De notariële akte van eigendom wordt in Spanje kortweg de escritura genoemd. Bij de overdracht moet een vertaler, een juridisch adviseur of een advocaat aanwezig zijn, die een taal spreekt, die de koper ook begrijpt. Koopt u een bestaand- of nieuw tweede huis in Spanje, dat al is opgele­verd, dan geldt de escritura de compraventa zowel voor het land als de daarop gebouwde opstallen. Moet het huis nog gebouwd worden of bevindt het huis zich nog in een bepaalde ­bouwfase dan moet de transactie in twee etap­pes plaats vinden:

U dient in een zo vroeg mogelijk stadium de escritura van het land te verkrijgen. Uiteraard krijgt u deze pas, wanneer u het overeen­geko­men bedrag betaald ­heeft. Staat de escritura op uw naam en wordt deze ook ingeschreven in het kadaster dan pas bent u eigenaar van de grond en heeft u de garantie, dat het nog te bouwen onroerend goed ook uw eigendom wordt.
Nadat het huis is opgeleverd laat u een Declaración de Obra Nueva (=verklaring, goed­keu­ring en regis­tratie van nieuw­bouw) opmaken bij de notaris.
Door ondertekening van de escritura in aanwezigheid van een Spaanse notaris verwerft u het eigendom, mits deze wordt in­geschreven in het eigendomsregister = registro de propiedad. De originele escritura = primera copia de la escritura blijft bij de notaris. Die krijgt u niet in handen. Wat u krijgt is een kopie van de escritura. Er bestaan twee soor­ten kopieën van escrituras:

Copia simple (eenvoudige fotokopie)
Copia autorizada (een door de notaris ondertekende kopie)
Met een copia simple kunt U bijvoor­beeld elektriciteit, water of telefoon laten aansluiten. Het is voor de nutsbedrijven voldoende bewijs, dat u de eigenaar bent van het huis. De eerste copia autorizada van de escritura dient door u, uw nota­ris of een andere tussenpersoon (uw advocaat of gestor) naar het kadaster (regis­ter van eigendom) te worden gebracht om daar ingeschre­ven te worden.

Inschrijving

Nadat de akte ondertekend is, wordt het origineel (primera copia) verstuurd naar het kadaster (registro de la propiedad) en wordt de naam / namen van de nieuwe eigenaar / eigenaren ingeschreven op de kadastrale akte. Het is van be-lang dat de ondertekende escritura zo spoedig mogelijk aan het kadaster wordt verstuurd, bij voorkeur nog op de dag van onderte­ke­ning. De notaris verzorgt dit normaal binnen 30 dagen na de ondertekening. U kunt de akte ook persoonlijk bij het kadaster afgeven of uw advocaat hiervoor laten zorgen, hetgeen de voorkeur verdient (met name als u de verkopende partij niet vertrouwt).

De kadastrale inschrijving van onroerende zaken vormt het belangrijk­ste onder­deel bij de aankoop van onroerend goed / een tweede huis in Spanje, omdat tot het moment dat het onroerend goed op uw naam is geregistreerd, er beslag op het onroerend goed kan worden gelegd, zonder uw mede­we­ten.

Pas op het moment dat de escritura ingeschreven is en het een zogenaam­de escritura publica wordt, bent u de rechtmatige eigenaar van het onroeren­d goed. Na de inschrijving worden de originele aktes aan het notaris­kantoor geretourneerd, meestal na zo’n twee à drie maanden. De meeste problemen in Spanje ontstaan, wanneer een koper een aanbeta­ling verricht aan een op het eerste gezicht betrouwbare bemidde­laar, handelsagent of bouwonderneming. In sommige gevallen verdwijnt het geld in de zak van een malafide hande­laar. Daarom is het van belang aanbetalingen en voorschot­ten op een geblok­keerde derden rekening van een notaris of ingeschre­ven makelaar te storten. Betaal tijdens de ondertekening van het koopcontract nooit het gehele bedrag, maar een vooraf afge­sproken percentage (bijvoorbeeld 10 %) van de koopsom. Betaal het restant van de koopsom pas op het moment van de onderteke­ning van de escritura publica op het notariskantoor middels een bank­wis­sel/cheque (zie hierboven)

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Marleen Comhair
0032 473925330
Specialist Buitenlands Vastgoed Spanje – Costa Blanca – Costa Calida
Www.masainternational.be

HEEL ERG BEDANKT MARLEEN !

    Beste Marleen,

 

    Hartelijk dank voor uw tussenkomst.

    Zonder jou was het waarschijnlijk niet gelukt om die extra’s te krijgen.

    Dit betekent dat we weer enkele flessen bijduwen in de koelkast….

    Rest ons nu nog de vraag : wanneer zullen we die eindelijk eens kunnen kraken??

 

    Hopelijk zijn jullie nog allemaal in goede gezondheid.

    Dat is uiteindelijk toch het belangrijkste ! 

 

    Heel veel groetjes aan Ben en Cédric,

    Hilde